STT Tên văn bản
Quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng điều phối Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025
39/QĐ-HDĐP 31/03/2022
Tải về
Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai - Techfest Dong Nai 2023
Số 81/KH-UBND 28/03/2023
Tải về
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023"
432/QĐ-UBND 17/03/2023
Tải về
Quyết định công nhận kết quả chấm điểm điểm vòng chung kết và xếp hạng cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022
08/QĐ-BTC 09/11/2022
Tải về
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022"
Số 1454/QĐ-UBND 06/06/2022
Tải về
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
Số 38/QĐ-HĐĐP 30/03/2022
Tải về
Quyết định về việc đổi tên và kiện toàn Hội đồng Tư vấn, điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023
Số 323/QĐ-UBND 27/01/2022
Tải về
Quyết định Triển khai thực hiện Nghị quyết 29/NQ-HĐND về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
4822/QĐ-UBND 22/12/2020
Tải về
Quyết định kiện toàn Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai
970/QĐ-UBND 29/03/2021
Tải về
Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai
4651/QĐ-UBND 07/12/2020
Tải về
Quyết định công nhận kết quả vòng thử thách Cuộc thi KNĐMST tỉnh Đồng Nai năm 2020
02/QĐ-BTC 24/03/2021
Tải về
Quyết định công nhận kết quả còng sơ tuyển Cuộc thi KNĐMST tỉnh Đồng Nai năm 2020
01/QĐ-BTC 17/03/2021
Tải về
Thông báo thời gian thi vòng thử thách và chung kết Cuộc thi KNĐMST năm 2020
01/TB-BTC 17/03/2021
Tải về
Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số 29/2020/NQ-HĐND 03/10/2023
Tải về
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020
1154/KH-SKHCN 03/10/2023
Tải về
NGHỊ ĐỊNH 39/2018/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
39/2018/NĐ-CP 03/10/2023
Tải về
NGHỊ ĐỊNH 38/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
38/2018/NĐ-CP 03/10/2023
Tải về
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn
173 03/10/2023
Tải về
Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn
174 03/10/2023
Tải về
Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn
2949 03/10/2023
Tải về
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2023
1523 07/05/2018
Tải về
Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Đồng Nai
Số 4661/QĐ-UBND 28/12/2018
Tải về