STT Tên văn bản
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020
1154/KH-SKHCN 20/09/2020
Tải về
NGHỊ ĐỊNH 39/2018/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
39/2018/NĐ-CP 20/09/2020
Tải về
NGHỊ ĐỊNH 38/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
38/2018/NĐ-CP 20/09/2020
Tải về
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn
173 20/09/2020
Tải về
Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn
174 20/09/2020
Tải về
Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn
2949 20/09/2020
Tải về
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2023
1523 20/09/2020
Tải về
Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Đồng Nai
Số 4661/QĐ-UBND 20/09/2020
Tải về