STT Tên văn bản
Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số 29/2020/NQ-HĐND 17/01/2021
Tải về
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020
1154/KH-SKHCN 17/01/2021
Tải về
NGHỊ ĐỊNH 39/2018/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
39/2018/NĐ-CP 17/01/2021
Tải về
NGHỊ ĐỊNH 38/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
38/2018/NĐ-CP 17/01/2021
Tải về
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn
173 17/01/2021
Tải về
Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn
174 17/01/2021
Tải về
Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn
2949 17/01/2021
Tải về
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2023
1523 17/01/2021
Tải về
Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Đồng Nai
Số 4661/QĐ-UBND 17/01/2021
Tải về