CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu
Số 29/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành
04/10/2023
Người ký
Nguyễn Phú Cường
Trích yếu
Chuyên mục
Văn bản pháp luật