CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Quyết định Triển khai thực hiện Nghị quyết 29/NQ-HĐND về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Số/Ký hiệu
4822/QĐ-UBND
Ngày ban hành
22/12/2020
Người ký
PCT UBND tỉnh Võ Tấn Đức
Trích yếu
Triển khai thực hiện Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Chuyên mục
Văn bản pháp luật