CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020
Số/Ký hiệu
1154/KH-SKHCN
Ngày ban hành
05/12/2021
Người ký
Nguyễn Thị Hoàng
Trích yếu
Căn cứ Quyết định số 4661/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai; Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch "Hoạt động Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai năm 2020; Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch số 1154/KH-SKHCN ngày 30/06/2020 tổ chức Cuộc thi Khởi Nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020.
Chuyên mục
Văn bản pháp luật