CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu
4651/QĐ-UBND
Ngày ban hành
07/12/2020
Người ký
PCT UBND tỉnh Thái Bảo
Trích yếu
Thành lập Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai
Chuyên mục
Văn bản pháp luật
Tài liệu đính kèm