Cập nhật: Tháng Ba 26 2024 | Đổi mới sáng tạo

Với sự phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những năm qua, khởi nghiệp xanh mang tính sáng tạo ngày càng được những người trẻ khởi nghiệp chú trọng. Cạnh đó, xu hướng khởi nghiệp xanh còn hướng đến sử dụng nguyên liệu tái chế, thiết kế sản phẩm dễ tái […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Ba 01 2024 | Đổi mới sáng tạo

Không chỉ là đầu tàu về phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, vùng Đông Nam bộ cũng dẫn đầu cả nước về hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (ĐMST) với trên 50% số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST của cả nước. Nhiều chính sách hỗ trợ doanh […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười 20 2023 | Đổi mới sáng tạo

Lao động nữ có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhất là đối với những ngành nghề đòi hỏi sự khéo léo và linh hoạt như như: may mặc, giày da, chế biến thủy sản, lắp ráp linh kiện điện tử… Việc nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, chiến lược để […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tư 19 2022 | Đổi mới sáng tạo

Ngày 13/4/2022, tại Hội trường Tỉnh ủy, UBND tỉn Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị “Cập nhật kiến thức về Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai, quản lý, hoạch định chính sách, đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Hai 03 2021 | Đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được coi là một trong những động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nên các trường đại học đã có sự chuyển mình trong tư duy nhận thức đến hành động của đội ngũ giảng viên, sinh viên. * Thúc đẩy tinh thần khởi […]

Xem thêm