Cập nhật: Tháng Mười Hai 03 2021 | Đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được coi là một trong những động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nên các trường đại học đã có sự chuyển mình trong tư duy nhận thức đến hành động của đội ngũ giảng viên, sinh viên. * Thúc đẩy tinh thần khởi […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Hai 03 2021 | Đổi mới sáng tạo

Với sự ra đời của đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia đến năm 2025 (đề án 844), giai đoạn 2016-2020, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đang dần hoàn thiện hệ thống pháp lý, chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các tổ […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Một 15 2021 | Đổi mới sáng tạo

Ngành nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn như ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện nay, nông nghiệp đang được quan tâm đầu tư xứng tầm để giải quyết những điểm nghẽn từ lâu còn tồn tại. Một trong những vấn đề […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Một 06 2021 | Đổi mới sáng tạo

“Hoạt động kết nối, giới thiệu ý tưởng/dự án khởi nghiệp, sản phẩm OCOP với nhà đầu tư, cố vấn khởi nghiệp” là sự kiện khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức nhằm tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh và […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Một 06 2021 | Đổi mới sáng tạo

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2021 được Sở Khoa học và Công nghệ – Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi KNDMST tỉnh Đồng Nai tổ chức. Năm 2021, BTC cuộc thi nhận được 25 hồ sơ dự thi đến từ các ý tưởng/dự án khởi […]

Xem thêm