CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Thông báo thời gian thi vòng thử thách và chung kết Cuộc thi KNĐMST năm 2020
Số/Ký hiệu
01/TB-BTC
Ngày ban hành
17/03/2021
Người ký
Phó Trưởng Ban - Trần Vũ Hoài Hạ
Trích yếu
Vòng thử thách: 23/3/2021 Vòng chung kết: 31/3/2021
Chuyên mục
Văn bản pháp luật