Cập nhật: Tháng Năm 26 2023 | Kiến thức khởi nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày16/6/2022 của Bộ Chính trị về về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 22 2023 | Kiến thức khởi nghiệp

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Forbes Việt Nam và Do Ventures đã phối hợp công bố “Báo cáo Đổi mới sáng tạo và Đầu tư công nghệ 2023”. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC cho biết, […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 17 2023 | Kiến thức khởi nghiệp

Techfest DongNai ghi dấu ấn về sự đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ và sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai. Tiếp nối những kết quả đạt được: Techfest […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 08 2023 | Kiến thức khởi nghiệp

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai là sự kiện lớn trong năm được Hội đồng điều phối quan tâm triển khai nhằm tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; qua đó đẩy mạnh […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 08 2023 | Kiến thức khởi nghiệp

Theo Hội đồng điều phối tỉnh, hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai đã mở rộng kết nối, tạo cảm hứng và khuyến khích được hoạt động khởi nghiệp  sáng tạo phù hợp với địa phương. Tinh thần dấn thân khởi nghiệp được lan tỏa rộng rãi, văn hóa khởi nghiệp được hình thành. […]

Xem thêm