Cập nhật: Tháng Ba 26 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

 Việc hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp về lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, nghiên cứu, ứng các tiến bộ khoa học và công nghệ, tiếp nhận các chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu vào phát triển sản xuất […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Ba 19 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Nhiều bạn có ý tưởng, rồi thực hiện khởi nghiệp và tình trạng chung là đang loay hoay với dự án kinh doanh của mình. Có ý tưởng liệu đã đủ để khởi nghiệp chưa?  Và cốt lõi của khởi nghiệp là gì? Vậy nên trong các cuộc thi khởi nghiệp, nếu bạn để ý […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Ba 05 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023 xác định rõ, hiện nay có nhiều kết quả nghiên cứu từ các nhà khoa học và các công nghệ tiên tiến trên thế giới đã ứng dụng, có thể chuyển giao công […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Ba 05 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Thời đại công nghệ số đòi hỏi những đổi mới để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh và có chỗ đứng trên thị trường, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sự cạnh tranh về công nghệ là bài toán cần thiết để hướng đến phát triển bền vững, mở […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Hai 24 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai ngoài mục đích tạo sân chơi cho các bạn trẻ có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã và đang được thực hiện, cuộc thi cũng hướng tới mục tiêu tạo cơ hội để nâng cao số lượng doanh nghiệp khoa học trên địa […]

Xem thêm