Cập nhật: Tháng Tám 22 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Các tập đoàn trên toàn cầu đang tạo ra các sáng kiến ​​để hợp tác với các công ty khởi nghiệp như một kênh thúc đẩy sự đổi mới thực sự. Một trong những lý do chính cho điều này là nếu bạn là một công ty đã thành lập, việc tăng trưởng và mang lại […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 22 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Khởi nghiệp rất khó, nhất là khi bạn phải tự bỏ vốn. Khởi động – sử dụng tiền tiết kiệm hoặc tín dụng của chính bạn để thành lập một công ty – đòi hỏi phải có kế hoạch, sự cống hiến và chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, nhiều doanh nhân thành lập doanh nghiệp của […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 22 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Cựu cố vấn Apple chỉ ra 10 sai lầm của startup: Ngỡ chiếm 1% thị trường là dễ dàng, nắm 51% cổ phần không có nghĩa giữ quyền kiểm soát Ngay từ khi huy động vốn từ bên ngoài, quyền kiểm soát doanh nghiệp đã không còn nằm trong tay bạn. Guy Kawasaki là một […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 21 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Kế hoạch kinh doanh được các doanh nhân sử dụng để đảm bảo nguồn vốn cho ý tưởng kinh doanh của họ hoặc các chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm cách tinh chỉnh chiến lược kinh doanh của họ. Bất kể mục đích là gì, việc chuẩn bị sẵn các mẫu có thể hữu ích.  Nếu […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 20 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Thực tế là làm những gì tốt nhất cho công ty là mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Các quyết định được đưa ra, những người được tuyển dụng và các chiến lược được triển khai tùy thuộc vào kết quả. Tuy nhiên, bên cạnh các quyết định lấy doanh nghiệp làm trung tâm, các […]

Xem thêm