Cập nhật: Tháng Sáu 14 2024 | Kiến thức khởi nghiệp

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động khuyến công, hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao giá trị sản xuất, nâng tầm thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trưng bày […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 23 2024 | Kiến thức khởi nghiệp

Bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất công nghiệp tỉnh Đồng Nai trong những tháng đầu năm 2024 cho thấy, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có sự phục hồi, nhiều doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng sản xuất mới, thị trường xuất khẩu thuận lợi […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 20 2024 | Kiến thức khởi nghiệp

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/5/2024 Triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kế hoạch thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức, […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 15 2024 | Kiến thức khởi nghiệp

Năm 2023, cả nước có 173 sản phẩm, bộ sản phẩm của cả nước được Bộ Công Thương công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Trong đó, Đồng Nai có 04 sản phẩm và 01 bộ sản phẩm (02 sản phẩm ghép thành bộ sản phẩm) được công nhận […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 14 2024 | Kiến thức khởi nghiệp

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau 6 năm triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” đã đạt được hầu hết các mục tiêu đề ra. Đến nay, hơn 60% các địa phương triển khai xây dựng kế hoạch hỗ trợ […]

Xem thêm