Cập nhật: Tháng Tám 26 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh cách mạng 4.0. Để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân có ý tưởng khởi […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 30 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định “Phát triển mạnh Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế; Phát triển mạnh mẽ KH&CN, đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá, nâng cao năng suất, […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 23 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Vừa qua, ngày 20/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có văn bản số 2949 về việc triển khai thể lệ Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 gửi các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 16 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Diễn ra từ ngày 14/07 đến 16/07/2021, Ngày hội công nghệ giáo dục Edtech Festival bao gồm chuỗi các hoạt động nổi bật và đáng chú ý. Chiều ngày 14/7/2021 đã diễn ra lễ khai mạc “ Ngày hội công nghệ giáo dục – Edtech Festival 2021” tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Sự […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 16 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những vấn đề được quan tâm rất nhiều hiện nay. Sau đây là tóm tắt nội dung dung trình bày của Ông Chử Đức Hoàng – Quỹ đổi mới Công nghệ quốc gia (Natif) với tham luận “Nghiên cứu […]

Xem thêm