Cập nhật: Tháng Mười Một 25 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Tại Hội thảo “Kết nối mạng lưới Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam bộ” trong chuỗi các sự kiện của Techfest DongNai 2021 vừa được tổ chức, các chuyên gia, diễn giả đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cách thức để kết nối mạng lưới tổ chức, cá […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Một 15 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Ngành nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn như ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện nay, nông nghiệp đang được quan tâm đầu tư xứng tầm để giải quyết những điểm nghẽn từ lâu còn tồn tại. Một trong những vấn đề […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 26 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh cách mạng 4.0. Để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân có ý tưởng khởi […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 30 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định “Phát triển mạnh Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế; Phát triển mạnh mẽ KH&CN, đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá, nâng cao năng suất, […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 23 2021 | Kiến thức khởi nghiệp

Vừa qua, ngày 20/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có văn bản số 2949 về việc triển khai thể lệ Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 gửi các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã […]

Xem thêm