Cập nhật: Tháng Mười 21 2022 | Kiến thức khởi nghiệp

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chính sách giúp các nhà khởi nghiệp có thể tiếp cận các quỹ khởi nghiệp. Tuy nhiên, để những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể trở thành hiện thực và cạnh tranh với các nước trong khu vực thì vẫn […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười 05 2022 | Kiến thức khởi nghiệp

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch Hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2030 nhằm thúc đẩy quản lý, khai thác hợp lý và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Chín 30 2022 | Kiến thức khởi nghiệp

Đồng Nai hiện có hàng chục siêu thị, trung tâm thương mại lớn, nhỏ và hệ thống các cửa hàng tiện lợi có mặt trên địa bàn, đây được xem là kênh phân phối quan trọng và hiện đại để hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP địa phương. Thời […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Chín 22 2022 | Kiến thức khởi nghiệp

Trong 4 năm qua, Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng/dự án phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai” nhận được hơn 180 ý tưởng, dự án tham gia dự thi. Riêng năm 2022, Cuộc thi nhận được 59 hồ sơ tham gia dự thi, tăng gần gấp đôi so với năm […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Chín 22 2022 | Kiến thức khởi nghiệp

Trong thời gian qua, Sở KH&CN cũng đã thực hiện kết nối các dự án đạt giải cuộc thi khởi nghiệp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp; Trong ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Ngày hội khoa học công nghệ và các chương […]

Xem thêm