CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
NGHỊ ĐỊNH 38/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Số/Ký hiệu
38/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành
05/12/2021
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu
Chuyên mục
Văn bản pháp luật
Tài liệu đính kèm