CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn
Số/Ký hiệu
2949
Ngày ban hành
05/12/2021
Người ký
Trích yếu
Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn, điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2023
Chuyên mục
Văn bản pháp luật
Tài liệu đính kèm