Hội đồng thành viên

Nguyễn Thị Hoàng

Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng

Ông Lại Thế Thông

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng

Bùi Thị Hạnh

Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên

Ông Phạm Tấn Linh

Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên