Cập nhật: Tháng Ba 09 2023 | Chính sách hỗ trợ

Bà Lê Thị Minh Anh, Phụ trách Ban Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã và đang thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Cụ thể như […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Hai 07 2023 | Chính sách hỗ trợ

Có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2022, Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 10/5/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Một 08 2022 | Chính sách hỗ trợ

Đồng Nai là tỉnh có nhiều tiềm năng về du lịch: với 57 di tích xếp hạng (gồm 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 29 di tích cấp quốc gia và 26 di tích cấp tỉnh) và rất nhiều điểm đến hấp dẫn du khách. Đồng Nai có vị trí địa lí thuận […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười 14 2022 | Chính sách hỗ trợ

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp nông thôn là một chương trình mang tính chiến lược quan trọng và được thực hiện thường xuyên của hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua. […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười 11 2022 | Chính sách hỗ trợ

Thực hiện Chương trình Thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện các nội dung: Đa dạng […]

Xem thêm