CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Quyết định công nhận kết quả vòng thử thách Cuộc thi KNĐMST tỉnh Đồng Nai năm 2020
Số/Ký hiệu
02/QĐ-BTC
Ngày ban hành
24/03/2021
Người ký
Phó Trưởng Ban - Trần Vũ Hoài Hạ
Trích yếu
Công nhận kết quả vòng thử thách Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2020
Chuyên mục
Văn bản pháp luật