CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu
Số 4661/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/12/2018
Người ký
Nguyễn Hòa Hiệp
Trích yếu
Chuyên mục
Văn bản pháp luật
Tài liệu đính kèm