Thông tin chung

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 7/5/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 1523/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch “ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2013”.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu hỗ trợ 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ 5 dự án ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Hỗ trợ và phát triển 3 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 05 trường đại học, cao đẳng có giảng viên, giáo trình và giảng dạy về khởi nghiệp. Hình thành bộ giáo trình lý thuyết và thực hành về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, xây dựng bộ công cụ và giáo trình online về đào tạo sáng tạo và khởi nghiệp; Gia tăng chỉ số khởi nghiệp của tỉnh tăng 20%.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung chính như: Hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ thúc đẩy thông tin tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệ