CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Quyết định công nhận kết quả còng sơ tuyển Cuộc thi KNĐMST tỉnh Đồng Nai năm 2020
Số/Ký hiệu
01/QĐ-BTC
Ngày ban hành
17/03/2021
Người ký
Phó Trưởng Ban - Trần Vũ Hoài Hạ
Trích yếu
Danh sách các hồ sơ dự thi vượt qua vòng sơ tuyển Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2020
Chuyên mục
Văn bản pháp luật