Cập nhật: Tháng Tám 02 2023 | Kiến thức khởi nghiệp

Tại Hội thảo khoa học “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu trong lĩnh vực hành chính công” do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức trong khuôn khổ Techfest DongNai 2023, các chuyên gia đã bàn luận nhiều vấn đề liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 21 2023 | Kiến thức khởi nghiệp

Những năm gần đây, hệ thống chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung và hỗ trợ tài chính cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng của nước ta được tập trung xây dựng và hoàn thiện. Đảng và Nhà nước đã sớm ban hành hành lang pháp lý […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 12 2023 | Kiến thức khởi nghiệp

Chiến lược phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 có nêu một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là triển khai mạnh mẽ các nền tảng đổi mới sáng tạo mở và mạng […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 03 2023 | Kiến thức khởi nghiệp

Theo báo cáo của Liên minh HTX Đồng Nai, lũy kế đến ngày 15-6-2023, toàn tỉnh có 802 CLB, tổ hợp tác (THT) với hơn 28,2 ngàn tổ viên (giữ nguyên so với cuối năm 2022). Trong đó lĩnh vực trồng trọt 529 THT, chăn nuôi 200 THT, thủy sản 24 THT và dịch vụ […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Sáu 30 2023 | Kiến thức khởi nghiệp

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, Liên minh HTX Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai, với mục đích cụ thể hóa […]

Xem thêm