Cập nhật: Tháng Tám 12 2022 | Kiến thức khởi nghiệp

Tại Đồng Nai nhiều dự án khởi nghiệp với sản phẩm OCOP được triển khai thực hiện trong thời gian qua góp phần nâng cao giá trị nông sản cho địa phương. Đặc biệt, vừa qua, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 919/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Mỗi […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 09 2022 | Kiến thức khởi nghiệp

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số, tạo ra các sản phẩm […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 28 2022 | Kiến thức khởi nghiệp

Tham gia vào các chương trình, hội thi về khởi nghiệp; thực tập thực tế tại các đơn vị doanh nghiệp, tham gia các chương trình giao lưu, tập huấn, tọa đàm về khởi nghiệp…đó là các chương trình về khởi nghiệp thiết thực mà Trường Đại học Lạc Hồng tạo điều kiện cho sinh […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 27 2022 | Kiến thức khởi nghiệp

Nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của huyện Long Thành,  xây dựng, triển khai chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài huyện, […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 15 2022 | Kiến thức khởi nghiệp

Thực hiện kế hoạch “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2022”, Trường Đại học Đồng Nai đã tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm về: Công tác thông tin tuyên truyền; hoạt động đào tạo nâng cao năng lực và dịch vụ […]

Xem thêm