TẠI SAO CẦN PHẢI ĐẦU TƯ CHO CÁC STARTUPS?

Đầu tư vào khởi nghiệp là cơ hội đầu tư cho các dự án với kết quả tốt đẹp được trông đợi ở tương lại. Theo nhiều cách, sự sẵn sàng cho các cá nhân bắt tay vào hành trình khởi nghiệp – dù là người sáng lập, thành viên nhóm hay nhà đầu tư – là sẵn sàng tin vào ngày mai. Đôi khi quyết định đầu tư dựa trên lợi nhuận mà nhà đầu tư mong muốn, nhưng đôi khi có những lợi ích nhiều hơn tài chính. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải đầu tư vào khởi nghiệp.

Sáng lập các công ty khởi nghiệp là những người được thúc đẩy bởi tham vọng, ước mơ, đam mê và cái nhìn sâu sắc (và đôi khi là ngây thơ). Các công ty thành công tất nhiên có các chương trình đổi mới – cho dù họ liên quan đến ngân sách nghiên cứu và phát triển quan trọng hoặc khuôn khổ đổi mới của công ty Tạo sự liên kết giữa một công ty khởi nghiệp trong một tổ chức lớn hơn. Đây là lý do tại sao các công ty khởi nghiệp là cơ hội cho các công ty lớn khi tìm kiếm sự đổi mới từ bên ngoài, nơi những sai lầm phải được thực hiện và những đột phá phải được phát hiện để doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Nếu thực hiện đúng cách, họ có thể mang lại lợi nhuận theo cấp số nhân so với các đầu tư truyền thống khác, bao gồm lợi nhuận đầu tư phi tài chính như giáo dục, giải trí và tác động  xã hội.

Điều này ảnh hưởng đến cách chúng được định giá và là cơ sở mà nhà đầu tư thường tìm kiếm khi đưa ra quyết định. Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, theo mặc định, đòi hỏi một cách tiếp cận khác. Có được sự hiểu biết sâu sắc, không chỉ về vấn đề mà startup đang giải quyết, mà các yếu tố thúc đẩy lý do tại sao vấn đề đó tồn tại và tại sao bây giờ là thời gian cho một giải pháp. Sử dụng bất cứ điều gì có nghĩa là bạn có sẵn để đạt được tiếp xúc với thỏa thuận.

Đối với hầu hết các nhà đầu tư, các công ty khởi nghiệp chiếm một phần nhỏ trong danh mục đầu tư tổng thể của họ vì lý do chính đáng. Tuy nhiên, nó thường là những khoản đầu tư tương tự cung cấp giá trị xã hội cao nhất. Điều này cũng rất quan trọng đối với những người khởi nghiệp cần lưu ý: Bạn có thể giao tiếp với các nhà đầu tư của mình. Thu hút họ theo cách đúng đắn và họ sẽ ở đó.

Xu hướng hợp tác đầu tư đang trở thành một chiến lược danh mục đầu tư, chia sẻ cơ hội và hợp tác đầu tư trở thành một chiến lược khả thi hơn bao giờ hết để đầu tư thành công. Bằng cách mời các nhà đầu tư theo từng giai đoạn của ý tưởng và xây dựng liên doanh, các công ty khởi nghiệp có thể sử dụng một phương pháp khác để đo lường khả năng thành công. Việc xác nhận này giúp các nhà đầu tư tiến lên một cách tự tin và với mức độ chuyên sâu phát triển mà họ đã tham gia. Nó có một cơ hội cho các công ty khởi nghiệp để đưa các nhà đầu tư đi theo hành trình.

Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp sẽ dẫn đến đầu tư có chọn lọc vào không gian khởi nghiệp. Đầu tư vào không gian khởi nghiệp cũng là một cơ hội để đầu tư vào các dự án phù hợp với tác động mong muốn. Điều này có thể cho phép các nhà đầu tư điều khiển một ngành công nghiệp đang phát triển bằng cách góp vốn vào các phần mà họ tin tưởng. Đây là cơ hội có thể gọi là tiềm năng của ngành đó

Chu kỳ tự nhiên xảy ra trong kinh doanh là – tuyên truyền, tăng trưởng, trưởng thành, suy tàn và bổ sung . Trong mọi ngành công nghiệp và mọi quốc gia, chúng ta đang trải qua một tốc độ thay đổi theo cấp số nhân theo công nghệ, kết nối và môi trường. Cho dù động lực của chúng tôi để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp là để đối phó với áp lực thị trường gia tăng hay nắm bắt các cơ hội mới, chúng tôi có rất ít sự lựa chọn ngoài việc đặt các cược này vào tương lai.

Nguyễn Hoàng Tuấn (nguồn Entrepreneur.com).