Hoạch định chiến lược thành công

Lập kế hoạch chiến lược là một thực tiễn kinh doanh quan trọng để định vị một tổ chức để thành công, sắp xếp các nhà lãnh đạo theo một kế hoạch chung và hướng dẫn các quyết định quản lý. Hầu hết các công ty tiến hành một số hình thức của sự kiện hoạch định chiến lược trước khi bắt đầu một năm mới. Tuy nhiên, hầu hết các quy trình hoạch định chiến lược không mang lại giá trị thực do một số cạm bẫy phổ biến.

Các nhà lãnh đạo xem kế hoạch chiến lược là một sự kiện, không phải là một quá trình hàng năm. Điều này dẫn đến các kế hoạch chiến lược không được thực hiện đầy đủ vì một khi chúng được thực hiện, chúng hiếm khi được xem xét trong suốt cả năm. Các nhà quản lý dường như ủng hộ kế hoạch chiến lược có thể không hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu và ưu tiên của tổ chức, làm suy yếu việc thực hiện. Ngoài ra, thông thường là nếu không có đánh giá đúng đắn về ngành và khả năng của tổ chức, kế hoạch sẽ thiếu tư duy chiến lược thực sự và trở thành dự đoán về hiệu suất trong quá khứ vào năm tới.

Dưới đây là những bước hướng dẫn việc tạo ra một quy trình hoạch định chiến lược thành công.

  1. Đánh giá lĩnh vực của bạn, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.

Bước đầu tiên trong việc tạo ra một kế hoạch chiến lược hiệu quả là đánh giá các lực lượng bên ngoài định hình lĩnh vực của bạn, hiểu được bối cảnh cạnh tranh và quy định và xác định xu hướng thị trường. Nếu dữ liệu chưa có sẵn, hãy tiến hành đánh giá bên ngoài hiệu quả trước sự kiện hoạch định chiến lược để cung cấp thông tin chuyên sâu và dữ liệu hợp lệ để thông báo các quyết định và giả định kiểm tra. Điều này dẫn đến các cuộc trò chuyện chiến lược hơn trong sự kiện này.

  1. Xác định các cơ hội và các mối đe dọa bằng cách tiến hành phân tích SWOT (SWOT là mô hình phân tích kinh doanh dành cho mọi doanh nghiệp muốn cải thiện tình hình kinh doanh bằng định hướng đúng đẵn và xây dựng những nền tảng phát triển vững chắc)

Kết hợp với đánh giá thị trường bên ngoài, đánh giá tổ chức nội bộ sẽ đưa ra chiến lược và thiết lập đường cơ sở cho văn hóa và khả năng của tổ chức. Một phân tích SWOT sẽ tiết lộ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của tổ chức. Với thông tin này, các nhà lãnh đạo sẽ có thể vạch ra một loạt các chiến lược tấn công và phòng thủ tận dụng các cơ hội và bù đắp rủi ro của các mối đe dọa tiềm tàng.

  1. Xem lại sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức của bạn.

Một trong những giá trị của một sự kiện chiến lược thành công là truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo để đạt được các mục tiêu có ý nghĩa. Xem xét sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức là một bước quan trọng khi bắt đầu sự kiện hoạch định chiến lược. Một phiên thảo luận hấp dẫn giúp các nhà lãnh đạo hợp tác trong việc tạo ra một câu chuyện chia sẻ về thành công. Hoạt động này đoàn kết và truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo và cuối cùng là mọi người nắm lấy mục đích lớn hơn của tổ chức.

  1. Đặt mục tiêu và ưu tiên kinh doanh.

Tận dụng các đánh giá bên ngoài và bên trong và được hướng dẫn bởi một tầm nhìn hấp dẫn, điều quan trọng là phải tập trung vào các mục tiêu và ưu tiên cụ thể để đạt được tầm nhìn đó. Đây là một giai đoạn quan trọng cho việc ra quyết định. Đó là nơi các nhà lãnh đạo tham gia vào các cuộc trò chuyện ra quyết định phong phú xác định các vở kịch lớn sẽ đưa tổ chức tiến tới mục tiêu của mình. Có một mục tiêu, người hỗ trợ có kỹ năng có thể hữu ích tại thời điểm này để giúp đưa ra, làm rõ, kiểm tra và hài hòa quan điểm của lãnh đạo.

  1. Xác định mục tiêu chức năng và các sáng kiến ​​chính.

Với một bộ mục tiêu và ưu tiên kinh doanh rõ ràng, bước tiếp theo là xác định các mục tiêu và sáng kiến ​​cụ thể kích hoạt kế hoạch chiến lược. Điều này được thực hiện tốt nhất ở cấp chức năng để cho phép căn chỉnh và tăng quyền sở hữu. Điều quan trọng là giữ số lượng sáng kiến ​​cho mỗi chức năng với những gì có thể được thực hiện thực tế trong một năm. Điều quan trọng nữa là những sáng kiến ​​này thực sự phù hợp và giúp thực hiện các mục tiêu kinh doanh.

  1. Xác định nhân sự, ngân sách và nhu cầu tài chính.

Kế hoạch chiến lược được vận hành bằng cách phân công các nhà tài trợ, nhà vô địch và các nguồn lực đằng sau kế hoạch. Các nhà lãnh đạo cấp cao đóng vai trò là nhà tài trợ cho các sáng kiến ​​cụ thể, quản lý ngân sách và nhân viên của họ. Tại thời điểm này, có thể cần phải xác định và triển khai các nhóm kích hoạt chiến lược đại diện cho các chức năng khác nhau được tính phí để giải quyết các sáng kiến ​​chiến lược đa chức năng.

  1. Xác định và theo dõi các biện pháp thành công hàng tháng và hàng quý.

Theo dõi tiến độ trên các mục tiêu và mục tiêu chiến lược một cách thường xuyên là chìa khóa để đảm bảo rằng kế hoạch đang được thực hiện và thực hiện chỉnh sửa khóa học khi cần thiết. Kỷ luật để tiến bộ và báo cáo về các biện pháp thành công một cách thường xuyên đảm bảo trách nhiệm và theo dõi. Có thể hữu ích khi chỉ định một người chịu trách nhiệm thu thập, theo dõi và báo cáo tiến trình về kế hoạch chiến lược bằng cách sử dụng phiếu ghi điểm và bảng điều khiển. Đánh giá kinh doanh hàng quý bao gồm báo cáo tình trạng thực hiện chiến lược thông qua các chỉ số hiệu suất chính.

Bảy bước này sẽ đảm bảo rằng quy trình hoạch định chiến lược của bạn thành công và quan trọng hơn là tổ chức của bạn đang đi đúng hướng. Đưa ra các lựa chọn chiến lược đúng đắn sẽ đẩy nhanh tổ chức của bạn lên một tầm cao mới.

Pv (forbes.com)