Từng bước phục hồi hoạt động sản xuất công nghiệp

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tháng 4/2024 vừa qua đang có sự phục hồi, nhiều doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng sản xuất mới, thị trường xuất khẩu thuận lợi hơn năm trước.

Nhiều doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng sản xuất mới

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất như: Chế biến gỗ, sản xuất điện tử, gia dày, may mặc các năm trước gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên năm 2024 đang sự chuyển biến tích cực. Do có thêm đơn hàng nên một số Doanh nghiệp Dệt may, Giày da tuyển dụng thêm lao động như:  Công ty Taiwan tuyển 1.500-2.000 lao động; Công ty TNHH Elite (huyện Long Thành) tuyển gần 2.500 lao động; Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina tuyển 1.000 lao động; Công ty TNHH Fashion Garments 2 – Chi nhánh Biên Hoà 2, tuyển 1.000 lao động; Công ty TNHH Cibao (TP. Long Khánh) tuyển 1.000 lao động; Công ty TNHH Hwaseung Vina tuyển 1.000 lao động; Công ty TNHH Sơn Tuyển hơn 200 lao động v.v… Ngoài ra, các ngành điện, điện tử điện lạnh, lắp ráp điện tử, tự động hoá cũng có nhu cầu tuyển dụng 2.400 lao động như: Công ty TNHH Công nghệ E-Tek Việt Nam tuyển 500 công nhân v.v…

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2024 tăng 5,56% so với cùng kỳ

Dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2024 tăng 1,61% so tháng trước, tăng 7,46% so cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng tăng 1,63%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,96%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 18,36%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước giảm 0,05% so tháng trước. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao đó là: Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 1,7%; Sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 2,91%; Sản xuất trang phục tăng 1,26%; Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 1,26%; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 1,05%; Sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic tăng 1,49%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 1,46%; Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 1,24% v.v…

Ngành công nghiệp sản xuất chế biến, chế tạo tăng 6,77%

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2024 tăng 5,56% so với cùng kỳ (4 tháng năm 2023 tăng 2,03%); trong đó: ngành khai khoáng tăng 4,78%, ngành công nghiệp sản xuất chế biến, chế tạo tăng 6,77%; sản xuất và phân phối điện giảm mạnh (- 18,94%) do các tháng quý 1 năm nay Công ty Điện lực dầu khí Nhơn trạch 2 giảm công xuất hoạt động; ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,13%. Một số ngành công nghiệp chủ lực có chỉ số sản xuất 4 tháng đầu năm đạt mức tăng khá so cùng kỳ như: Chế biến thực phẩm tăng 6,46%, Dệt tăng 5,19%; May mặc tăng 6,73%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 9,35%; Sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 7,06% v.v… một số ngành sản xuất khác như: Sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 8,35%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 8,96%; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 11,98%; Sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu tăng 8,74%; Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 11,03%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu tăng 10,66%. Nguyên nhân 4 tháng đầu năm hầu hết các ngành sản xuất đều tăng là do thị trường tiêu thụ thuận lợi, xuất khẩu tăng cao so cùng kỳ; Thị trường trong nước đang có xu hướng tăng. Xét theo ngành công nghiệp cấp 2, trong 4 tháng đầu năm 2024 có 26/27 ngành có chỉ số sản xuất tăng so cùng kỳ, có 1 ngành sản xuất giảm đó là ngành sản xuất phân phối điện, nước (nguyên nhân do Công ty Điện lực dầu khí Nhơn trạch 2 những tháng đầu năm giảm công suất hoạt động).

T.Quế