Nâng cao hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 Năm 2024, hoạt động khởi nghiệp Đồng Nai tiếp tục đề ra mục đích xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) của tỉnh lấy khoa học và công nghệ làm nền tảng thúc đẩy thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tập trung vào đối tượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp; Chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực của phụ nữ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gia tăng giá trị trong doanh nghiệp.

Nhiều hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đồng Nai

Để đánh giá lại những kết quả đạt được, tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại và đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2024, ngay từ đầu năm 2024, Hội đồng Điều phối hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với các thành viên của Hội đồng điều phối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, qua đó, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng điều phối đã có những chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng điều phối cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới .

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ – Thường trực Hội đồng Điều phối hệ sinh thái KNĐMST tỉnh, năm 2023 là năm mà Đồng Nai tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến chương trình khởi nghiệp, KNĐMST. Trong đó nổi bật là các cuộc thi khởi nghiệp, chương trình tập huấn, đào tạo tại các đơn vị, địa phương, trường đại học…Bên cạnh đó, tỉnh cũng từng bước kết nối các thành tố để xây dựng hệ sinh thái KNĐMST của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cấp quốc gia, cấp tỉnh…Nổi bật trong hoạt động hỗ trợ KNĐMST tỉnh Đồng Nai là hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai đã dần được mở rộng, kết nối, tạo cảm hứng và khuyến khích được hoạt động KNĐMST phù hợp với địa phương. Các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng tham gia. Công tác tổ chức mạng lưới, nuôi dưỡng, kết nối, hợp tác KNĐMST được đẩy mạnh. Nhiều ý tưởng được mạnh dạn đầu tư và khởi động kêu gọi, kết nối với nhà đầu tư. Bên cạnh những kết quả nêu trên thì qua đánh giá, các chương trình, hoạt động KNĐMST của Đồng Nai còn dàn trải, một số nhiệm vụ đặt ra ban đầu chưa hoàn thành. Việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng không gian làm việc chung, thành lập Trung tâm KNĐMST của tỉnh vẫn chưa thực hiện được.

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương ngày càng nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã nhấn mạnh, trong năm 2023, Hội đồng điều phối hệ sinh thái KNĐMST tỉnh có 5 nhiệm vụ lớn, qua báo cáo của Thường trực Hội đồng cho thấy, hoạt động hỗ trợ KNĐMST trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nổi bật trong đó Đồng Nai là 1 trong 3 địa phương được VCCI (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) bình chọn là địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Trường Đại học Lạc Hồng cũng là 1 trong 3 trường Đại học được trao danh hiệu Trường đại học/cao đẳng tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Bên cạnh đó, dự án “Pin nhiên liệu đa ứng dụng” của nhóm tác giả Lê Phương Long, Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Văn Tân (Trường Đại học Lạc Hồng) được lọt vào Chung kết TOP 10 giải pháp của Chương trình phát triển dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2023. Đồng Nai đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cũng cho rằng, một số phần việc vẫn chưa đạt theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Tham quan, học hỏi về sáng tạo khởi nghiệp ở nước ngoài 

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, năm 2024 là năm quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Các chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cũng không nằm ngoài nhiệm vụ chung đó. Do vậy, để hoạt động KNĐMST trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt kết quả cao hơn nữa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đề nghị: Các thành viên Hội đồng Điều phối hệ sinh thái KNĐMST tỉnh tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong năm 2024, sớm triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng khởi nghiệp cho đội ngũ giáo viên; thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp ở các địa phương. Rà soát hiệu quả việc tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo trong thời gian qua; rà soát, khắc phục được các hạn chế trong năm 2023, tập trung vào các nội dung và nhiệm vụ thiết thực; Hoàn chỉnh Đề án xây dựng Trung tâm KNĐMST của tỉnh, xây dựng không gian làm việc chung, chuẩn bị cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp…Rà soát kỹ các nội dung thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo, sớm hoàn chỉnh các nội dung đề xuất nhiệm vụ cho năm 2024.

T.Quế