Cập nhật: Tháng Bảy 06 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Hầu hết các công ty khởi nghiệp thường xuyên theo dõi đối thủ cạnh tranh của họ, nhưng họ thường bỏ qua việc phân tích công ty riêng của họ. Nếu bạn không biết về những điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm hoặc dịch vụ của chính mình, làm thế nào bạn có thể […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 06 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Việc bắt đầu từ đâu với sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn? Nếu bạn không biết tay cầm của mình từ hashtag của mình, thì việc không chắc chắn về cách đi – đặc biệt là với nguồn lực hạn chế khi bắt đầu hành trình khởi nghiệp của bạn. […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 06 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Nếu bạn đã nghe nói về từ thông dụng của ‘người ảnh hưởng’, nhưng không chắc chắn cách tiến hành, đây có thể là thời gian để đào sâu hơn một chút. Trong thời kỳ khủng hoảng, có thể hữu ích khi nghĩ về những cách mới để tăng khả năng hiển thị thương hiệu của […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 06 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Lập kế hoạch chiến lược có thể rất khó khăn, nhưng quá trình này không quá phức tạp. Khi bạn đã phát triển kế hoạch ba đến năm năm của mình, bạn có thể phát triển một kế hoạch hàng năm ngắn hạn. Hãy xem xét năm bước sau đây khi lập kế hoạch dài hạn […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 06 2020 | Kiến thức khởi nghiệp

Lập kế hoạch chiến lược là một thực tiễn kinh doanh quan trọng để định vị một tổ chức để thành công, sắp xếp các nhà lãnh đạo theo một kế hoạch chung và hướng dẫn các quyết định quản lý. Hầu hết các công ty tiến hành một số hình thức của sự kiện hoạch […]

Xem thêm