Cập nhật: Tháng Hai 23 2021 | Ý tưởng khởi nghiệp

  Khởi nghiệp với nông nghiệp là đường đi của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng, để phù hợp với xu thế thời đại mới, chính những người làm nông nghiệp đã tự mình nghiên cứu, sáng tạo để nâng cao giá trị sản xuất, chuyển hướng làm nông nghiệp […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Hai 29 2020 | Ý tưởng khởi nghiệp

Nằm trong danh sách sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP tỉnh Đồng Nai, so với các  sản phẩm có quá trình hình thành phát triển khá dài, đã khẳng định thương hiệu trên thị trường thì sản phẩm nước ép thanh long ruột đỏ lên men của Cơ sở Thanh Long AnNa chỉ mới tiếp […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Hai 18 2020 | Ý tưởng khởi nghiệp

  Phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản theo hướng tập trung, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương của các nông hộ mà chúng tôi đề cập ở trên đã góp phần tích cực vào việc xây dựng thêm nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Hai 18 2020 | Ý tưởng khởi nghiệp

  Hiểu được giá trị mà khoa học kỹ thuật (KHKT) mang lại, ông Đinh Công Tâm – xã Túc Trưng, huyện Định Quán và ông Trương Thanh Khoan ở xã Phú Sơn, huyện Tân Phú đã không ngừng học hỏi ứng dụng nó vào sản xuất để cải tiến năng suất và chất lượng […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Hai 11 2020 | Ý tưởng khởi nghiệp

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm đang trở thành xu hướng thiết yếu, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản trong thị trường nội địa và là chìa khóa thông hành với những mặt hàng xuất khẩu. Trong đó, mã số vùng trồng là điều kiện cần thiết, bắt buộc cho việc truy xuất […]

Xem thêm