Cập nhật: Tháng Mười Một 02 2021 | Chính sách hỗ trợ

Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó quy định hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định 80/2021 đã bổ sung quy định mới về tiêu chí xác định […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Sáu 15 2021 | Chính sách hỗ trợ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 08/06/2021. Việc xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp giai […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 25 2021 | Chính sách hỗ trợ

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch số 535-KH/TĐTN-BPT ngày 24/05/2021 về triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2021. Kế hoạch đề ra […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 18 2021 | Chính sách hỗ trợ

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư vừa được Chính phủ ban hành ngày 26/3/2021 đã quy định chi tiết về các đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư. Cụ thể, Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 18 2021 | Chính sách hỗ trợ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành giáo dục năm 2021. Mục đích của kế hoạch là đổi mới công tác truyền thông và phương pháp tổ chức hoạt động nhằm nâng cao […]

Xem thêm