Cập nhật: Tháng Mười Hai 04 2020 | Chính sách hỗ trợ

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Đồng Nai; hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Chín 30 2020 | Chính sách hỗ trợ

Trong xu thế phát triển và hội nhâp kinh tế như hiện nay, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh dù ít hay nhiều đều liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), đây được xem như là một tài sản lớn, hữu ích. Đặc […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 21 2020 | Chính sách hỗ trợ

Sau hơn 4 năm triển khai Đề án 844, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã và đang dần tạo lập được nền tảng bền vững và từng bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Xuất phát từ mục tiêu ban đầu khi thành lập Đề án 844 […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 19 2019 | Chính sách hỗ trợ

Với điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi, người dân Đồng Nai có nhiều cơ hội để khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Có nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh như thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty TNHH, các tổ hợp tác, hợp tác xã, ... Trong đó mô hình tổ chức hợp tác xã trong nông nghiệp có nhiều ưu đãi cho các startup.

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 02 2019 | Chính sách hỗ trợ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Thông tư 45/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2019.

Xem thêm