Cập nhật: Tháng Bảy 29 2019 | Chính sách hỗ trợ

Đã ấp ủ dự định kinh doanh và cực kì nhiều các ý tưởng độc đáo, thế nhưng bạn vẫn chưa thực hiện được vì lý do mà bất kì doanh nhân trẻ nào cũng đang gặp phải: Không có nhiều nguồn vốn? Vậy, làm thế nào để các ý tưởng tuyệt vời của bạn được phát huy, làm thế nào để huy động được nguồn vốn kinh doanh hiệu quả nhất ?

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 28 2019 | Chính sách hỗ trợ

Chương trình OCOP - mỗi xã một sản phẩm, nhằm khai thác tiềm năng của các đặc sản nông thôn; qua đó tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn; đồng thời cũng là cơ hội khởi nghiệp cho nông dân cùng mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm