Cập nhật: Tháng Mười Hai 07 2020 | Chính sách hỗ trợ

Có thể nói, những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang là đối tượng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Nhà nước. Theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của “Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”: Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ nhận được sự hỗ trợ […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Hai 04 2020 | Chính sách hỗ trợ

Tại cuộc đối thoại với thanh niên khởi nghiệp tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2020 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn manh: nhiệt huyết khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chính là thể hiện lòng yêu nước, làm cho quốc phú, dân cường. Khởi nghiệp sẽ là một con đường […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Hai 04 2020 | Chính sách hỗ trợ

Ngày 18/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Hai 04 2020 | Chính sách hỗ trợ

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Đồng Nai; hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Chín 30 2020 | Chính sách hỗ trợ

Trong xu thế phát triển và hội nhâp kinh tế như hiện nay, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh dù ít hay nhiều đều liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), đây được xem như là một tài sản lớn, hữu ích. Đặc […]

Xem thêm