Cập nhật: Tháng Chín 29 2022 | Chính sách hỗ trợ

Tập huấn khởi nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh là 2 trong số những nội dung quan trọng được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Nai triển khai trong năm 2022. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất vừa và […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Chín 14 2022 | Chính sách hỗ trợ

Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên như: tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Sáu 29 2022 | Chính sách hỗ trợ

Mới đây, ngày 10/6/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 31 2022 | Chính sách hỗ trợ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Thông tư có hiệu lực thi hành […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 31 2022 | Chính sách hỗ trợ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Thông tư này áp dụng đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và phổ thông […]

Xem thêm