Cập nhật: Tháng Mười Một 08 2022 | Chính sách hỗ trợ

Đồng Nai là tỉnh có nhiều tiềm năng về du lịch: với 57 di tích xếp hạng (gồm 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 29 di tích cấp quốc gia và 26 di tích cấp tỉnh) và rất nhiều điểm đến hấp dẫn du khách. Đồng Nai có vị trí địa lí thuận […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười 14 2022 | Chính sách hỗ trợ

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp nông thôn là một chương trình mang tính chiến lược quan trọng và được thực hiện thường xuyên của hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua. […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười 11 2022 | Chính sách hỗ trợ

Thực hiện Chương trình Thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện các nội dung: Đa dạng […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Chín 29 2022 | Chính sách hỗ trợ

Tập huấn khởi nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh là 2 trong số những nội dung quan trọng được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Nai triển khai trong năm 2022. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất vừa và […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Chín 14 2022 | Chính sách hỗ trợ

Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên như: tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận […]

Xem thêm