Cập nhật: Tháng Năm 16 2022 | Chính sách hỗ trợ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 với mục tiêu: KHCN và ĐMST được phát triển vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Hai 18 2022 | Chính sách hỗ trợ

Thực hiện Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, trong năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung thực hiện 3 gói hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Ngày 7/1/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt Chương trình Hỗ […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Một 02 2021 | Chính sách hỗ trợ

Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó quy định hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định 80/2021 đã bổ sung quy định mới về tiêu chí xác định […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Sáu 15 2021 | Chính sách hỗ trợ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 08/06/2021. Việc xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp giai […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 25 2021 | Chính sách hỗ trợ

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch số 535-KH/TĐTN-BPT ngày 24/05/2021 về triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2021. Kế hoạch đề ra […]

Xem thêm