Cập nhật: Tháng Mười Một 06 2021 | Dự án khởi nghiệp

“Hoạt động kết nối, giới thiệu ý tưởng/dự án khởi nghiệp, sản phẩm OCOP với nhà đầu tư, cố vấn khởi nghiệp” là sự kiện khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức nhằm tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh và […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 08 2021 | Dự án khởi nghiệp

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021 được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Đầu Tư Khởi Nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức nhằm mục đích biểu dương và tôn vinh các doanh nhân trẻ Việt Nam khởi […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 07 2021 | Dự án khởi nghiệp

Đó là một trong các mục tiêu thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 7613/KH-UBND ngày 05/07/2021. Phát triển sản phẩm OCOP góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 10 2021 | Dự án khởi nghiệp

Lấy mục tiêu sản xuất hồ tiêu an toàn vì sức khỏe cộng đồng và để tránh sự tác động giá cả của thị trường, Tổ hợp tác hồ tiêu Lâm San được thành lập. Đây là mô hình khởi nghiệp điển hình của các đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Lâm San, […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 20 2020 | Dự án khởi nghiệp

Là 1 trong 3 dự án Khởi nghiệp của Phụ nữ Đồng Nai tham gia và được vào vòng trong của Cuộc thi “Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2020” của Trung Ương Hội phụ nữ. Với bài dự thi “Cô Ba Chuyên –  Hoài bảo lớn với nông sản quê hương” của chị Nguyên Thị […]

Xem thêm