MỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ, CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP

“Hoạt động kết nối, giới thiệu ý tưởng/dự án khởi nghiệp, sản phẩm OCOP với nhà đầu tư, cố vấn khởi nghiệp” là sự kiện khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức nhằm tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh và nước ngoài đầu tư trực tiếp cho các dự án khởi nghiệp, qua đó dần hình thành và phát triển mạng lưới nhà đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; tìm kiếm, kết nối khách hàng để mua hoặc đặt hàng sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Nằm trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai – TECHFEST DONGNAI 2021, sự kiện này dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2021.

Dự án tham gia cuộc thi KNDMST tỉnh Đồng Nai năm 2021 mong muốn được kết nối với các nhà đầu tư

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các ý tưởng/dự án khởi nghiệp, sản phẩm OCOP tham gia sự kiện. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 12/11/2021 (Đính kèm Phiếu đăng ký tham gia) 01_CV_DA_Ketnoidautu_phieuDangky

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

– Ông Đoàn Hùng Minh, Trung tâm Khoa học và Công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. (Email: doanhungminhck08@gmail.com, điện thoại: 0918309030).

– Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trung tâm Khoa học và Công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. (Email: hanhnguyen1211@gmail.com , điện thoại: 0369693083).

Nguyễn Thị Hạnh