CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Thông cáo báo chí về việc tổ chức Hội nghị “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Nai giai đoạn 2021-2025”
Số/Ký hiệu
Thông cáo báo chí
Ngày ban hành
29/09/2021
Người ký
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
Trích yếu
Hội nghị “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025” được tổ chức vào ngày 5/10/2021 bằng hình thức trực tuyến. Mục tiêu của Hội nghị nhằm: tạo điều kiện để nhà khoa học, nhà quản lý, tổ chức, cá nhân và cộng đồng khởi nghiệp trao đổi quan điểm, kinh nghiệm thực tiễn nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Giới thiệu một số mô hình trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; Đề xuất các cơ chế, giải pháp để thúc đẩy việc hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Nai trong giai đoạn 2021-2025.
Chuyên mục
Tài liệu hội nghị Hệ sinh thái khởi nghiệp
Tài liệu đính kèm