CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng Điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
Số/Ký hiệu
Số: 39/QĐ-HĐĐP
Ngày ban hành
30/03/2022
Người ký
Nguyễn Thị Hoàng
Trích yếu
Chuyên mục
Tài liệu hội nghị Hệ sinh thái khởi nghiệp