CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Chủ trương tổ chức Hội nghị “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025”
Số/Ký hiệu
10926/UBND-KGVX
Ngày ban hành
10/09/2021
Người ký
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng
Trích yếu
Chấp thuận chủ trương cho Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025” theo hình thức trực tuyến.
Chuyên mục
Tài liệu hội nghị Hệ sinh thái khởi nghiệp