CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Bản tin Khoa học và Công nghệ số tháng 9 năm 2021 chuyên đề Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Số/Ký hiệu
9/2021
Ngày ban hành
30/09/2021
Người ký
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
Trích yếu
Đưa Đồng Nai trở thành tỉnh hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Chuyên mục
Tài liệu hội nghị Hệ sinh thái khởi nghiệp
Tài liệu đính kèm