Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa

Đó là chủ đề của Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 (gọi tắt là Đề án 939).

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, lựa chọn và hỗ trợ ươm tạo, nâng cao năng lực cho phụ nữ, các tổ hợp tác/hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ/tham gia quản lý có các ý tưởng, dự án khởi sự kinh doanh/ khởi nghiệp xuất sắc. Qua đó góp phần gìn giữ, phát triển và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ của địa phương, phục vụ đắc lực trong thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp.

Cuộc thi cũng nhằm góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và quy hoạch phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ.

Thông qua Cuộc thi sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chức năng thuộc các cấp, các ngành, các tổ chức trong nước, quốc tế, các nhà tài trợ,doanh nghiệp và gắn kết các thành tố trong hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp nhằm gia tăng nguồn lực để hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp của phụ nữ trên cả nước.

Lĩnh vực ưu tiên dự thi gồm: Nông, lâm, ngư nghiệp; Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính; Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp; Kinh doanh tạo tác động xã hội; Các lĩnh vực khác có tiềm năng đóng góp cho việc giữ gìn, phát triển và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa, nâng cao thu nhập, tạo việc làm và sinh kế cho phụ nữ.

Ứng viên đạt giải trong Cuộc thi cấp toàn quốc năm 2023 sẽ có cơ hội nhận tài trợ lên đến 200 triệu đồng, cũng như được tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực, ươm tạo, phát triển kinh doanh và kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển ý tưởng/dự án khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh.

Các cột mốc lưu ý của Cuộc thi như sau:

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ dự thi từ ngày 3/5 đến 12/5/2023.

Vòng sơ loại cấp vùng diễn ra từ 13/5 đến 20/5/2023.

Tập huấn cấp vùng từ ngày 25/5 đến 15/6/2023.

Vòng chung kết cấp vùng diễn ra từ 11/7 đến 10/8/2023.

Tiếp nhận dự án Chung kết toàn quốc từ 20/8 đến 25/8/2023.

Đào tạo kỹ năng thuyết trình cho Dự án tham gia Chung kết toàn quốc từ 6/9 đến 10/9/2023.

Chung kết và trao giải Toàn quốc được tổ chức vào tháng 9/2023.

P.Hương