Lễ phát động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai – Techfest DongNai 2024 sẽ diễn ra vào ngày 17/5

Ngày 17/5/2024, tại Trung tâm Hội nghị Golden Palace sẽ diễn ra “Lễ phát động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai – Techfest DongNai 2024” nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến với mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Dự kiến, Lễ phát động sẽ diễn ra các chương trình: Giới thiệu Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2024; nghi thức trao giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ; Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Nghi thức phát động Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai Techfest DongNai 2024.

     Ngay sau lễ Phát động sẽ diễn ra Hội nghị trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn

Ngay sau lễ Phát động sẽ diễn ra Hội nghị trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn thông qua các Chuyên đề: Kinh tế tuần hoàn – Phát triển bền vững – Khởi nghiệp sáng tạo; Mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp (cây chuối và các sản phẩm từ cây chuối); Mô hình kinh tế tuần hoàn trong Khu công nghiệp (khu công nghiệp xanh, phát triển bền vững); Giải pháp thiết kế nhà máy xanh.

T.Quế