Lễ phát động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Dong Nai 2023

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Dong Nai 2023 với chủ đề “Đường băng sáng tạo – Nai vàng cất cánh” sẽ chính thức được phát động vào ngày 21/4/2023, tại Trung tâm hội nghị Golden Palace (thành phố Biên Hòa) nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Đồng Nai.

Tại Lễ phát động sẽ diễn ra diễn đàn “Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ và tài sản trí tuệ”. Trong chương trình, các diễn giả, khách mời sẽ chia sẻ về những nội dung: Nguồn thông tin và cách tìm kiếm thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học, sáng chế và sở hữu công nghiệp để hình thành ý tưởng khởi nghiệp; Tài sản trí tuệ và vai trò của sở hữu trí tuệ giúp cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chia sẻ về quá trình thúc đẩy các ý tưởng nghiên cứu khoa học trở thành ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại Lễ phát động cũng sẽ giới thiệu về các Câu lạc bộ khởi nghiệp trong tỉnh; giới thiệu hoạt động Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh trong thời gian tới.

Techfest Đồng Nai 2023 được tổ chức từ tháng 04 đến tháng 12 năm 2023 với nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức rộng khắp từ cấp tỉnh đến các trường đại học, các địa phương trong tỉnh nhằm đưa hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng.

P.Hương