Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2021

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

LĨNH VỰC DỰ THI

Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khuyến khích các ý tưởng, dự án có ứng dụng công nghệ.

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM Ý TƯỞNG, DỰ ÁN

– Tính mới, tính sáng tạo

– Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng

– Mức độ hoàn thiện của mô hình/kế hoạch kinh doanh

– Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế – xã hội

CÁC VÒNG THI

  1. Vòng sơ tuyển: Hội đồng Giám khảo tuyển chọn 30 ý tưởng, dự án để vào vòng thử thách
  2. Vòng thử thách: Hội đồng Giám khảo chọn 15 ý tưởng, dự án để vào vòng chung kết

Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp chọn vào vòng chung kết được tham gia lớp huấn luyện và cố vấn phát triển, hoàn thiện mô hình kinh doanh trong thời gian 01 tháng.

  1. Vòng chung kết: Hội đồng Giám khảo chọn 06 ý tưởng, dự án xuất sắc để trao giải

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

Mỗi hồ sơ dự thi bao gồm:

  1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu 01; Mẫu 02);
  2. Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu (Mẫu 03);
  3. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,…kèm theo (nếu có)

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai:  www.startupdongnai.gov.vn và website của Sở Khoa học và Công nghệ: www.dost-dongnai.gov.vn

ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI THI

Hồ sơ dự thi có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện theo địa chỉ sau:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ

 (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai)

Số 1597, Phạm Văn Thuận, KP.3, P.Thống Nhất, TP. Biên Hòa.

Điện thoại: 02513 825 565; 0947 687227 (Phòng TVDT&CXHN)

Email: tkcdongnai@gmail.com; hanhnguyen1211@gmail.com

Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến 16 giờ 30, ngày 31 tháng 05 năm 2021.

GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng của UBND tỉnh bao gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể gồm:

  • 01 Giải nhất: trị giá 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng)
  • 02 Giải nhì: mỗi giải trị giá 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng)
  • 03 Giải ba: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng)

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ ưu tiên hỗ trợ kết nối cố vấn khởi nghiệp; kết nối các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư để hỗ trợ vay vốn cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải.

Xuân Duy