Vòng Thử thách “Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai” năm 2021

Hôm nay, Ngày 20/09/2021, Vòng Thủ thách Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh Đồng Nai đã được diễn ra từ 7h30 đến 12h30 bằng hình thức trực tuyến.

Cuộc thi KNDMST năm 2021 nhận được 25 hồ sơ dự án tham gia, Ban Thư ký đã gửi hồ sơ các dự án và phiếu chấm sơ tuyển cho Hội đồng Giám khảo xem xét đánh giá đối với từng hồ sơ dự thi. Kết quả là 25/25 dự án tham gia đạt 50 điểm trở lên và được tiếp tục vào vòng thử thách. Tuy nhiên, có 08 dự án vì lí do cá nhân xin không tiếp tục tham gia vòng thi thử thách. Do đó chỉ 17/25 dự án tham gia trình bày tại vòng thử thách sáng nay.

Kết quả Vòng Thử thách và danh sách các đội được tham gia Vòng Chung kết sẽ được Hội đồng Giám khảo, Ban tổ chức công bố trong thời gian sớm nhất.

 

PNXD