KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÒNG THỬ THÁCH CUỘC THI “KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI” NĂM 2019