Danh sách bài thi lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2020

Quyết định công nhận bài thi lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2020Quyetdinh_congnhan_ketqua_thuthach_2020_gui_thisinh