GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI KNDMST NĂM 2021

Hội đồng Giám khảo cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2021 bao gồm 10 thành viên. Là những cán bộ quản lý nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể, các giảng viên kinh tế, những doanh nhân  nhiều năm kinh nghiệm.

Sau đây là thông tin giới thiệu về thành viên giám khảo.

Bá Mạnh