Triển khai các giải pháp thực hiện chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Chương trình Thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện các nội dung: Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế; Kết nối, tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp; hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp vào thực tiễn; Thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế; Tham mưu chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới.

Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ

Cụ thể, Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, giới thiệu các chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên; phổ biến chính sách của Nhà nước về tín dụng đến đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là tuyên truyền chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Xây dựng các chuyên trang thông tin về khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế của thanh niên trên báo chí và báo điện tử; giới thiệu về các gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp hiệu quả của thanh niên, phổ biến chính sách pháp luật, cơ chế hỗ trợ, các quỹ khởi nghiệp, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. Tổ chức các cuộc giao lưu giữa thanh niên với doanh nhân thành đạt; các gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu; các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế hiệu quả của thanh niên…

Hằng năm tổ chức tuyên dương, tôn vinh thanh niên có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp; các cá nhân, doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Hằng năm tổ chức tập huấn, các lớp đào tạo trực tiếp và trực tuyến kiến thức về khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo cho cán bộ Đoàn, Hội.

Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên

Các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng các kênh tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp. Khảo sát nhu cầu nông sản cần tiêu thụ của các tỉnh, thành phố; triển khai chuỗi điểm bán “Kết nối tiêu thụ nông sản” trực tiếp; triển khai các giải pháp kết nối tiêu thụ nông sản trực tuyến; tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng bán nông sản trực tuyến. Tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó chú trọng các mô hình kinh tế sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tổ chức tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm; chú trọng hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền. Triển khai hiệu quả Mô hình thanh niên liên kết sản xuất theo chuỗi đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn. Kết nối ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên với các nhà đầu tư tiềm năng.

Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp để phát hiện ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên, từ đó đồng hành, hỗ trợ phát triển các dự án của thanh niên

Tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp thanh niên nông thôn”, “Ý tưởng, dự án sáng tạo khởi nghiệp”, “Ý tưởng đổi mới sáng tạo” tại địa phương. Phát hiện ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên, đồng thời trực tiếp đồng hành, ươm mầm, hỗ trợ cho các dự án.

Đẩy mạnh quá trình số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, triển khai ứng dụng trực tuyến hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử trong phát triển các sản phẩm của thanh niên. Hỗ trợ thanh niên minh bạch hóa thông tin trong quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Chủ động nghiên cứu, đánh giá, đề xuất với các ngành, các cấp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 – 2030.

P.Hương