NHIỀU ƯU ĐÃI THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ KHI KHỞI NGHIỆP TRONG NÔNG NGHIỆP

Với điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi, người dân Đồng Nai có nhiều cơ hội để khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Có nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh như thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty TNHH, các tổ hợp tác, hợp tác xã, … Trong đó mô hình tổ chức hợp tác xã trong nông nghiệp có nhiều ưu đãi cho các startup.

Theo quy định tại Điều 6 Luật hợp tác xã năm 2012, nhà nước có những chính sách hỗ trợ, ưu đãi sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 1. Nhà nước có chính sách hỗ trợ sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: a) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; b) Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; c) Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; d) Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; đ) Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế – xã hội; e) Thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 2. Nhà nước có chính sách ưu đãi sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế; b) Ưu đãi lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 3. Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi sau đây: a) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; b) Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đất đai; c) Ưu đãi về tín dụng; d) Vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; đ) Chế biến sản phẩm.

Như vậy, đối với hợp tác xã kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp thì ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Luật Hợp tác xã còn được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Luật Hợp tác xã như quy định.

Bà Đặng Thị Thúy Nga (bìa phải) giới thiệu các sản phẩm trái cây đặc sản của Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Định tại hội thảo xây dựng và phát triển liên kết chuỗi giá trị nông sản do Đồng Nai tổ chức.

Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xuân Định – với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng

Hiện nay, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi cho HTX nông nghiệp phát triển, đặc biệt là ưu đãi về thuế. Trong các chính sách hỗ trợ về thuế đối với các HTX nông nghiệp thì có 2 chính sách thuế quan trọng nhất là giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Hiện nay chính sách ưu đãi thuế GTGT đối với HTX chủ yếu hướng vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Thuế suất thuế GTGT đầu ra 0% nếu như HTX chứng minh được việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá cho nông dân và được khấu trừ thuế đầu vào.

Bên cạnh đó, các HTX còn được hưởng các ưu đãi về thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế tài nguyên, lệ phí trước bạ. Ngoài ra, các HTX còn được miễn, giảm trừ nhiều loại thuế. Thậm chí ở những vùng hay địa bàn khó khăn, ngoài việc được hưởng thuế TNDN thấp, các HTX còn được miễn giảm 50% thuế TNDN; đối với các dịch vụ cung ứng thiết yếu đời sống của nông dân (là thành viên HTX) thì được miễn.

Nguyễn Quốc Cường.