XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ XE RA VÀO THÔNG MINH

“Kiểm soát việc ra vào cửa đối với phương tiện giao thông của cơ quan, doanh nghiệp bằng phương pháp nhận dạng” là dự án khởi nghiệp đến từ công ty TNHH VRDAI – đại diện là ông Trần Vĩnh trình bày tại cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay việc kiểm soát xe ô tô ra vào cổng chủ yếu bằng thủ công và bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp phải ghi lại bằng giấy hoặc không ghi nhận, dẫn đến nhiều sai sót trong báo cáo thống kê, đặc biệt là truy cập lại thông tin như mất tài sản, … Xuất phát từ thực tế đó, tác giả Trần Vĩnh đề xuất ý tưởng xây dựng phần mềm kiểm soát bằng phương pháp nhận dạng.

Điểm mới của sản phẩm này là sử dụng kỹ thuật nhận dạng và xử lý hình ảnh thời gian thực phối hợp điều khiển thiết bị đóng mở barrie trên thị trường để thực hiện. So với các hệ thống hiện nay chủ yếu dùng thẻ từ để xác thực. Có thể tích hợp hệ thống nhận dạng khuôn mặt để xác thực người điều khiển xe ra vào.

Hình thức kinh doanh sẽ thực hiện theo hình thức cho thuê dịch vụ. Khách hàng là các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, công ty bảo vệ quản lý xe ra vào cần sự kiểm soát chặc chẽ.

Hình thức triển khai thương mại hóa: Cung cấp phần cứng, thiết bị ban đầu bằng cách khởi tạo dịch vụ, sau đó thu tiền theo dịch vụ

Định hướng phát triến sản phẩm: Tích hợp với các hệ thống khác trở thành giải pháp quản lý tòa nhà thông minh, cơ quan thông minh. Tự động hóa trong công tác quản lý giám sát xe ra vào cơ quan, doanh nghiệp có thể mở rộng tích hợp hệ thống thông minh khác trở thành hệ thống an ninh thông minh cho doanh nghiệp như kiểm soát kho lưu trữ, hệ thống chống trộm, … Là một sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Trần Văn Lưu.