Vòng thử thách cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2019

Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai. Ngày 20/09/2019, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Vòng thử thách Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2019.