Tọa đàm: “Xây dựng văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên tỉnh Đồng Nai”

Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai – TechFest Đồng Nai 2021, ngày 25/11/2021 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ sẽ diễn ra Chương trình tọa đàm: “Xây dựng văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên tỉnh Đồng Nai”. Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo,  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng phối hợp tổ chức.

Các khách mời sẽ tham gia trong Chương trình tọa đàm.

Đối với các bạn học sinh – sinh viên, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giờ đây đã trở thành ước mơ đẹp để các bạn có thể khẳng định bản thân, vươn tới thành công, đóng góp cho xã hội. Đó cũng là giấc mơ chung của xã hội, cộng đồng về một Việt Nam tiến nhanh và vững chắc bằng con đường khởi nghiệp của quốc gia. Làm thế nào để các bạn học sinh – sinh viên có thể hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong một tương lai không xa, thậm chí là ngay lúc này – ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong Chương trình tọa đàm: “Xây dựng văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên tỉnh Đồng Nai”.

Trong Chương trình tạo đàm, các khách mời là lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; các thầy cô giáo đã đồng hành với phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học, THPT trong những năm qua sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ, nuôi dưỡng và ươm mầm ước mơ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các bạn học sinh – sinh viên.

Chương trình sẽ được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ và được phát trực tuyến trên Fanpage Tuổi trẻ Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai.

Thanh Cảnh