Tổ chức Hội thảo giải pháp kết nối sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP

Sở Công Thương Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo giải pháp kết nối sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị và các kênh phân phối.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thông tin thị trường, kết nối cung cầu hàng hóa với hệ thống siêu thị và các kênh phân phối tại Đồng Nai. Tổ chức cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các chủ thể OCOP quảng bá, trưng bày hàng hóa, kết nối trực tiếp tại hội thảo.

Theo đó, Hội thảo sẽ được tổ chức vào sáng ngày 22/9/2022 tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai (địa chỉ: Số 165A, đường Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

P.H