Thông báo tham gia Vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2021

Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2021 thông báo đến các dự án loạt vào Vòng Chung kết về thời gian và địa điểm tham dự trình bày Vòng chung kết vào ngày 05/11/2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Hình thức trình bày: Trưc tiếp03-GM-thuyettrinh-Chungket-KN2021

Chi tiết đính kèm file bên dưới.

Trân trọng